Maarit
Raja-Aho

Eduskuntavaalit 2.4.2023

Uudenmaan Kokoomus on asettanut minut ehdolle eduskuntavaaleihin 2.4.2023.

Olen kiitollinen luottamuksesta. Yksin kampanjaa ei tehdä ja toivotan tiimini kanssa sinutkin tervetulleeksi mukaan mahtavaan porukkaamme. Kaikki tuki on tarpeen, esitteiden jako, ideointi, kavereille suosittelu, toritapahtumiin mukaan tulo ym. Ota yhteyttä minuun laittamalla viestiä facebookin kautta, instassa, twitterissä tai sähköpostia rajaaho.maarit(at)gmail.com.


Vaaliteemoista ja ajatuksistani lyhyesti

Minusta hyvät palvelut ovat vantaalaisten oikeus. Talous on saatava tasapainoon, jotta voimme mahdollistaa vantaalaisten hyvinvoinnin ja parhaan mahdollisen terveyden kaikille. Verotusta ei saa kiristää ja kuntaveroa ei saa nostaa.

Päätöksenteon tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja faktoihin. Objektiivisuus ja maalaisjärki pitää olla mukana silloin kun asioista keskustellaan ja niistä päätetään.

Puhtaasti ideologiaan perustuvaa päätöksentekoa en voi hyväksyä.

Muutama nosto teemoistani

 • Talous kuntoon ja järkevä taloudenpito on kaiken a ja o.
 • Ehdoton EI veronkorotuksille.
 • Vanhustenpalvelut kuntoon.
 • Terveyspalvelut kuntoon.
 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava ja yrittäjyyttä tuettava.
 • Harrastustoimintaa kehitettävä.
 • Kaupunkisuunnittelua on tehtävä yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
 • Yksityisautoilua ei saa kurittaa yhtään enempää. Vantaalaiset tarvitsevat autojaan. En kannata ratikkahanketta.
 • Kannatan avoimuutta päätöksenteossa ja haluan että luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun.
 • Kannatan edelleen Tuomelan koulun ottamista takaisin osaksi kouluverkkoa.
 • Kannatan Pitkäjärven rantapalstan pitämistä Vantaan omistuksessa.

Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.


1627 kertaa KIITOS luottamuksestanne aluevaaleissa 2022!

Valtavan iso kiitos äänestäjilleni luottamuksestanne. Sain 1627 ääntä joka on kolmanneksi suurin äänimäärä Vantaa-Keravan hyvinvointialueella.

Valtavan iso kiitos tukijoukoilleni, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Te innostitte tekemisellänne minua tekemään parhaani kampanjassa.

Nöyränä ja motivoituneena aloitan työt aluevaltuustossa, teidän parhaaksenne.

Teemat

Vanhuspalvelujen kehittäminen

 • Kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen parantaminen.
 • Vanhusten asumispalvelujen kehittäminen. Monimuotoinen asuminen mahdollistettava.
 • Omaishoidon tukeminen.
 • Yksinäisyyden ehkäiseminen.
 • Kotikuntoutukseen panostus.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Harrastustoiminta

 • Lapsten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Jokaisen nuoren pitää päästä harrastamaan.
 • Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan pitää kuulua Vantaan hyvinvointipolitiikkaan ja vanhusstrategiaan.
 • Kaupungin liikunta-alueita tulee kehittää ja tehdä entistä houkuttelevimmiksi. Esim. Petikon urheilupuiston kehittäminen.

Pientalorakentamisen lisääminen/kaupunkisuunnittelun näkökulmat asumiseen/liikenne

 • Vantaan tulee kaavoittaa jatkossa enemmän pientalotontteja.
 • Kaupungin tulee mahdollistaa asumisen monimuotoisuus. Ainoa määräävä tekijä kaavoitukseen ei voi olla julkisen liikenteen läheisyys. Annetaan ihmisten päättää miten he haluavat asua.
 • Julkista liikennettä tulee kehittää, mutta se ei saa tapahtua autoilua kurjistamalla.
 • Kaupunkisuunnittelun tulee tukea yrittäjyyttä ja elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia.
 • Kiinteistöveroa ei saa nostaa.

Terveyspalvelut kuntoon

 • Ennaltaehkäisyyn panostettava.
 • Hoitoonpääsyä nopeutettava.
 • Digipalveluja tulee kehittää entisestään.
 • Mielenterveyspalvelut kuntoon. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin pitää pystyä vastaamaan nopeasti.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Talous tasapainoon

 • Ehdoton EI veronkorotuksille!

 • Järkevä taloudenpito.

 • Kaupungin tulee tukea yrittäjyyttä.

 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava.
 • Kaupungin pitää löytää keinot elinvoiman kasvattamiseen

Koulutus, varhaiskasvatus

 • Lähihoitajakoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.
 • Koulupudokkaiden eteen tehtävä työ, koulun keskeyttämiset saatava vähenemään.
 • Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja Vantaan kaksivuotinen esiopetus-pilotti pysyväksi.
 • Panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lisää mielenterveyden ammattilaisia kouluihin; psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit, psykologit.
 • Turvalliset koulut ovat kaikkien oikeus. Tilat kuntoon ja koulukiusaamisen on loputtava.
 • Kannatan Tuomelan koulun jatkamista koulukäytössä.

.

Blogi

Yhteystiedot

Maarit Raja-Aho

KAUPUNGINVALTUUTettu, kaupunginhallituksen jäsen, HUS-VALTUUSTON ja uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen, ami-säätiön hallituksen jäsen

[email protected]

Uusimmat
twiitit