Maarit
Raja-Aho

Kiitos luottamuksesta!

1069 ääntä,
kiitos!

Sain kaikkiaan 1069 ääntä kuntavaaleissa 2021. Nöyrät kiitokset äänestäjilleni ja kaikille tukijoilleni. Iso kiitos kuuluu kampanjatiimilleni. Meitä oli yhteensä lähes 40 henkilöä mukana tekemässä unelmastani totta. Yksin tämä ei olisi ollut mahdollista, olen ikuisesti kiitollinen teille!

Teen parhaani ollakseni luottamuksenne arvoinen.

Esittelyni

Olen Vantaan kaupunginvaltuutettu. Luottamustehtäviäni ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajuus, HUS-valtuuston jäsenyys, yleiskaavatoimikunta (plo) sekä sosiaali- ja terveysjaoston sekä tarkastuslautakunnan varajäsenyydet.

Ammatiltani olen hoitotyön opettaja lähihoitajakoulutuksessa. Olen toiminut 25 vuotta terveysalan eri tehtävissä, eri toimintaympyröissä ja rooleissa. Olen myös toiminut vuosia vanhusten palvelutalojen ja kotihoidon esimiehenä ja vanhustyö onkin ydinosaamisalueeni.

Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri (gerontologia ja kansanterveystiede), terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK. Näiden lisäksi minulla on ammattitutkinnot markkinoinnista ja lähiesimiestyöstä.

Vaaliteemoista ja ajatuksistani lyhyesti

Minusta hyvät palvelut ovat vantaalaisten oikeus. Talous on saatava tasapainoon, jotta voimme mahdollistaa vantaalaisten hyvinvoinnin ja parhaan mahdollisen terveyden kaikille. Verotusta ei saa kiristää ja kuntaveroa ei saa nostaa.

Päätöksenteon tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja faktoihin. Objektiivisuus ja maalaisjärki pitää olla mukana silloin kun asioista keskustellaan ja niistä päätetään.

Puhtaasti ideologiaan perustuvaa päätöksentekoa en voi hyväksyä.

Muutama nosto teemoistani

 • Talous kuntoon ja järkevä taloudenpito on kaiken a ja o.
 • Ehdoton EI veronkorotuksille.
 • Vanhustenpalvelut kuntoon.
 • Terveyspalvelut kuntoon.
 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava ja yrittäjyyttä tuettava.
 • Harrastustoimintaa kehitettävä.
 • Kaupunkisuunnittelua on tehtävä yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
 • Yksityisautoilua ei saa kurittaa yhtään enempää. Vantaalaiset tarvitsevat autojaan. En kannata ratikkahanketta.
 • Kannatan avoimuutta päätöksenteossa ja haluan että luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun.
 • Kannatan edelleen Tuomelan koulun ottamista takaisin osaksi kouluverkkoa.
 • Kannatan Pitkäjärven rantapalstan pitämistä Vantaan omistuksessa.

Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Teemat

Vanhuspalvelujen kehittäminen

 • Kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen parantaminen.
 • Vanhusten asumispalvelujen kehittäminen. Monimuotoinen asuminen mahdollistettava.
 • Omaishoidon tukeminen.
 • Yksinäisyyden ehkäiseminen.
 • Kotikuntoutukseen panostus.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Harrastustoiminta

 • Lapsten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Jokaisen nuoren pitää päästä harrastamaan.
 • Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan pitää kuulua Vantaan hyvinvointipolitiikkaan ja vanhusstrategiaan.
 • Kaupungin liikunta-alueita tulee kehittää ja tehdä entistä houkuttelevimmiksi. Esim. Petikon urheilupuiston kehittäminen.

Pientalorakentamisen lisääminen/kaupunkisuunnittelun näkökulmat asumiseen/liikenne

 • Vantaan tulee kaavoittaa jatkossa enemmän pientalotontteja.
 • Kaupungin tulee mahdollistaa asumisen monimuotoisuus. Ainoa määräävä tekijä kaavoitukseen ei voi olla julkisen liikenteen läheisyys. Annetaan ihmisten päättää miten he haluavat asua.
 • Julkista liikennettä tulee kehittää, mutta se ei saa tapahtua autoilua kurjistamalla.
 • Kaupunkisuunnittelun tulee tukea yrittäjyyttä ja elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia.
 • Kiinteistöveroa ei saa nostaa.

Terveyspalvelut kuntoon

 • Ennaltaehkäisyyn panostettava.
 • Hoitoonpääsyä nopeutettava.
 • Digipalveluja tulee kehittää entisestään.
 • Mielenterveyspalvelut kuntoon. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin pitää pystyä vastaamaan nopeasti.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Talous tasapainoon

 • Ehdoton EI veronkorotuksille!

 • Järkevä taloudenpito.

 • Kaupungin tulee tukea yrittäjyyttä.

 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava.
 • Kaupungin pitää löytää keinot elinvoiman kasvattamiseen

Koulutus, varhaiskasvatus

 • Lähihoitajakoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.
 • Koulupudokkaiden eteen tehtävä työ, koulun keskeyttämiset saatava vähenemään.
 • Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja Vantaan kaksivuotinen esiopetus-pilotti pysyväksi.
 • Panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lisää mielenterveyden ammattilaisia kouluihin; psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit, psykologit.
 • Turvalliset koulut ovat kaikkien oikeus. Tilat kuntoon ja koulukiusaamisen on loputtava.
 • Kannatan Tuomelan koulun jatkamista koulukäytössä.

.

Blogi

Yhteystiedot

Maarit Raja-Aho

KAUPUNGINVALTUUTETTU, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VPJ, HUS-VALTUUSTON JÄSEN

[email protected]