Maarit
Raja-Aho

Eduskuntavaalit 2.4.2023

Uudenmaan kokoomus on asettanut minut ehdolle eduskuntavaaleihin 2.4.2023. Prosessi valintaan oli monivaiheinen. Jäsenäänestyksessä eniten saaneet ehdokkaat pääsivät jatkoon ja heistä teetettiin Taloustutkimuksella tunnettuustutkimus. Näiden sekä aiemman vaalimenestyksen ja kokonaisharkinnan tuloksena Uudeltamaalta on asetettu 19 eduskuntavaaliehdokasta. Loput ehdokkaat asetetaan marraskuussa.

Olen kiitollinen luottamuksesta. Yksin kampanjaa ei tehdä ja toivotan tiimini kanssa sinutkin tervetulleeksi mukaan mahtavaan porukkaamme. Kaikki tuki on tarpeen, esitteiden jako, ideointi, kavereille suosittelu, toritapahtumiin mukaan tulo ym. Ota yhteyttä minuun laittamalla viestiä facebookin kautta, instassa, twitterissä tai sähköpostia [email protected]

1627 kertaa KIITOS luottamuksestanne aluevaaleissa 2022!

Valtavan iso kiitos äänestäjilleni luottamuksestanne. Sain 1627 ääntä joka on kolmanneksi suurin äänimäärä Vantaa-Keravan hyvinvointialueella.

Valtavan iso kiitos tukijoukoilleni, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Te innostitte tekemisellänne minua tekemään parhaani kampanjassa.

Nöyränä ja motivoituneena aloitan työt aluevaltuustossa, teidän parhaaksenne.

19.1. facebook livelähetys

Aluevaalien teemani

 1. Parannetaan palveluiden saatavuutta ja sujuvoitetaan hoitoon pääsyä hyödyntämällä digitaalisuutta, jotta resursseja jää kohtaamista vaativaan palveluun.
 2. Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä valtakunnallisesti toteuttamalla lakisääteinen terapiatakuu. 
 3. Turvataan lapsiperheille riittävät tukipalvelut arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.
 4. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun.
 5. Puututaan tehokkaasti laiminlyönteihin ja palveluiden muihin epäkohtiin.
 6. Varmistetaan lääketieteellisen tutkimuksen sujuvuus jatkossa ja luodaan sujuvat rakenteet sille.
 7. Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa. Tunnistetaan myös opiskelijat hyvinvointialueiden asiakasryhmänä.
 8. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Tarjotaan riittävästi tukea ja palveluita kotona asuville esimerkiksi palveluseteleiden avulla.
 9. Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi sekä myös esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.
 10. Varmistetaan, että riippuvuuksista kuten päihde- ja rahapeliongelmista kärsiville on saatavilla apua matalalla kynnyksellä.
 11. Huolehditaan riittävällä koulutuksella ja henkilöstöresursseilla, että pelastus- ja ensihoitopalvelut ovat nopeasti ja yhdenmukaisesti saatavilla.

Olen valmis antamaan asiantuntemukseni uuden hyvinvointialueen palvelujen rakentamisessa, organisoinnissa ja kehittämisessä Vantaa-Keravan hyvinvointialueellamme.

Haluan olla mukana rakentamassa tehokasta, taloudellista ja toimivaa hallintoa sekä riittävän laajaa monituottajamallia. Haluan että palvelut ovat laadukkaat ja että päätökset perustuvat faktaan ja asiantuntemukseen. Asukkaiden palvelut pitää turvata ja järjestää järkevästi, olemmehan valtavien haasteiden edessä liittyen mm. ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuteen.

Erityinen huolenaiheeni on vanhustenhoito, siihen liittyvät erilaiset palvelut ja tuen muodot. Myös erikoissairaanhoidon asema tulee turvata ja tunnustaa ja huomioida rakenteellisesti siihen liittyvät monet näkökulmat ja varmistaa mm. lääketieteellisen tutkimuksen asema.

Maarit vaalikoneissa

Kuntavaalit 13.6.2021

Sain kaikkiaan 1069 ääntä kuntavaaleissa 2021. Tämä oli neljänneksi eniten koko Vantaalla ja toiseksi eniten kokoomuksen listoita.

Nöyrä kiitos äänestäjilleni ja kaikille tukijoilleni. Iso kiitos kuuluu kampanjatiimilleni. Meitä oli yhteensä lähes 40 henkilöä mukana tekemässä unelmastani totta. Yksin tämä ei olisi ollut mahdollista.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.8.21 vahvistettiin luottamustehtävät joita Vantaan Kokoomus minulle esitti.

Luottamustehtäväni ovat:

 • Kaupunginhallituksen jäsen
 • Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsen
 • Valtuustovaliokunnan varajäsen
 • Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen
 • HUS-valtuuston jäsen
 • Ami-säätiön hallituksen jäsen
 • Kuntapäivät

Toimin myös valtuustoryhmämme 1. varapuheenjohtajana.

Teen parhaani ollakseni luottamuksenne arvoinen.

Esittelyni

Valmistuin terveydenhoitajaksi/sairaanhoitajaksi Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulusta 1998. Koulu sijaitsi tuolloin Vantaan Koivukylässä ja tunnetaan nykyisin Laurea AMK:na. Työurani alussa toimin muutamia vuosia terveydenhoitajana työterveyshuollossa yksityisessä yrityksessä, joka tunnetaan nykyään nimellä Lääkärikeskus Aava.

Opiskelin työn ohessa gerontologiaa ja kansanterveystiedettä Jyväskylän yliopistossa ja suoritin terveystieteiden maisterin tutkinnon sekä opettajan ja rehtorin pätevyyden. Opiskelin myös ammattitutkintoja myynnistä ja markkinoinnista sekä hoitoalan esimiestyöstä. Viestintää opiskelin Helsingin yliopistossa ja tavoitteenani on suorittaa vielä valtiotieteiden maisterin tutkinto. Käytännössä tuosta haaveestani puuttuu enää gradu.

Sain työskennellä yli kymmenen vuotta monipuolisissa kansainvälisissäkin myynnin ja markkinoinnin tehtävissä lääke-, diagnostiikka ja teknokemian alalla. Myöhemmin toimin palvelutalojen esimiehenä ja nyt toimin sosiaali- ja terveysalan opettajana lähihoitajakoulutuksessa Omniassa.

Harrastukseni ovat pääosin liikunnallisia. Rakkain harrastus on ratsastus ja sen lisäksi lenkkeilen ja käyn kuntosalilla. Kesäisin pyöräilen ja pelaan tennistä ja talvisin säiden mukaan harrastan hiihtoa. Mielelläni tutustun aina uusiin lajeihin ja haluan haastaa itseäni uuden oppimiseen myös liikunnan saralla.

Vaaliteemoista ja ajatuksistani lyhyesti

Minusta hyvät palvelut ovat vantaalaisten oikeus. Talous on saatava tasapainoon, jotta voimme mahdollistaa vantaalaisten hyvinvoinnin ja parhaan mahdollisen terveyden kaikille. Verotusta ei saa kiristää ja kuntaveroa ei saa nostaa.

Päätöksenteon tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja faktoihin. Objektiivisuus ja maalaisjärki pitää olla mukana silloin kun asioista keskustellaan ja niistä päätetään.

Puhtaasti ideologiaan perustuvaa päätöksentekoa en voi hyväksyä.

Muutama nosto teemoistani

 • Talous kuntoon ja järkevä taloudenpito on kaiken a ja o.
 • Ehdoton EI veronkorotuksille.
 • Vanhustenpalvelut kuntoon.
 • Terveyspalvelut kuntoon.
 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava ja yrittäjyyttä tuettava.
 • Harrastustoimintaa kehitettävä.
 • Kaupunkisuunnittelua on tehtävä yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
 • Yksityisautoilua ei saa kurittaa yhtään enempää. Vantaalaiset tarvitsevat autojaan. En kannata ratikkahanketta.
 • Kannatan avoimuutta päätöksenteossa ja haluan että luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun.
 • Kannatan edelleen Tuomelan koulun ottamista takaisin osaksi kouluverkkoa.
 • Kannatan Pitkäjärven rantapalstan pitämistä Vantaan omistuksessa.

Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Teemat

Vanhuspalvelujen kehittäminen

 • Kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen parantaminen.
 • Vanhusten asumispalvelujen kehittäminen. Monimuotoinen asuminen mahdollistettava.
 • Omaishoidon tukeminen.
 • Yksinäisyyden ehkäiseminen.
 • Kotikuntoutukseen panostus.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Harrastustoiminta

 • Lapsten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Jokaisen nuoren pitää päästä harrastamaan.
 • Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan pitää kuulua Vantaan hyvinvointipolitiikkaan ja vanhusstrategiaan.
 • Kaupungin liikunta-alueita tulee kehittää ja tehdä entistä houkuttelevimmiksi. Esim. Petikon urheilupuiston kehittäminen.

Pientalorakentamisen lisääminen/kaupunkisuunnittelun näkökulmat asumiseen/liikenne

 • Vantaan tulee kaavoittaa jatkossa enemmän pientalotontteja.
 • Kaupungin tulee mahdollistaa asumisen monimuotoisuus. Ainoa määräävä tekijä kaavoitukseen ei voi olla julkisen liikenteen läheisyys. Annetaan ihmisten päättää miten he haluavat asua.
 • Julkista liikennettä tulee kehittää, mutta se ei saa tapahtua autoilua kurjistamalla.
 • Kaupunkisuunnittelun tulee tukea yrittäjyyttä ja elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia.
 • Kiinteistöveroa ei saa nostaa.

Terveyspalvelut kuntoon

 • Ennaltaehkäisyyn panostettava.
 • Hoitoonpääsyä nopeutettava.
 • Digipalveluja tulee kehittää entisestään.
 • Mielenterveyspalvelut kuntoon. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin pitää pystyä vastaamaan nopeasti.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Talous tasapainoon

 • Ehdoton EI veronkorotuksille!

 • Järkevä taloudenpito.

 • Kaupungin tulee tukea yrittäjyyttä.

 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava.
 • Kaupungin pitää löytää keinot elinvoiman kasvattamiseen

Koulutus, varhaiskasvatus

 • Lähihoitajakoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.
 • Koulupudokkaiden eteen tehtävä työ, koulun keskeyttämiset saatava vähenemään.
 • Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja Vantaan kaksivuotinen esiopetus-pilotti pysyväksi.
 • Panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lisää mielenterveyden ammattilaisia kouluihin; psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit, psykologit.
 • Turvalliset koulut ovat kaikkien oikeus. Tilat kuntoon ja koulukiusaamisen on loputtava.
 • Kannatan Tuomelan koulun jatkamista koulukäytössä.

.

Blogi

Yhteystiedot

Maarit Raja-Aho

KAUPUNGINVALTUUTettu, kaupunginhallituksen jäsen, HUS-VALTUUSTON ja uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen, ami-säätiön hallituksen jäsen

[email protected]