Vaaliteemat kuntavaaleissa 2021

Muutama nosto teemoistani

 • Talous kuntoon ja järkevä taloudenpito on kaiken a ja o.
 • Ehdoton EI veronkorotuksille.
 • Vanhustenpalvelut kuntoon.
 • Terveyspalvelut kuntoon.
 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava ja yrittäjyyttä tuettava.
 • Harrastustoimintaa kehitettävä.
 • Kaupunkisuunnittelua on tehtävä yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
 • Yksityisautoilua ei saa kurittaa yhtään enempää. Vantaalaiset tarvitsevat autojaan.
 • En kannata ratikkahanketta.
 • Vastustan tietulleja.
 • Kannatan avoimuutta päätöksenteossa ja haluan että luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun.
 • Kannatan edelleen Tuomelan koulun ottamista takaisin osaksi kouluverkkoa.
 • Kannatan Pitkäjärven rantapalstan pitämistä Vantaan omistuksessa.

Vanhuspalvelujen kehittäminen

 • Kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen parantaminen.
 • Vanhusten asumispalvelujen kehittäminen. Monimuotoinen asuminen mahdollistettava.
 • Omaishoidon tukeminen.
 • Yksinäisyyden ehkäiseminen.
 • Kotikuntoutukseen panostus.
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava.

Terveyspalvelut kuntoon

 • Ennaltaehkäisyyn panostettava.
 • Hoitoonpääsyä on nopeutettava.
 • Digipalveluja tulee kehittää.
 • Mielenterveyspalvelut kuntoon ja tarkoituksenmukaisiksi. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin pitää pystyä vastaamaan nopeasti.
 • Henkilöstön hyvinvointiin panostettava.

Talous tasapainoon

 • Ehdoton EI veronkorotuksille.
 • Järkevä taloudenpito.
 • Kaupungin tulee tukea yrittäjyyttä.
 • Kaupungin elinvoimaa on kasvatettava.

Koulutus/varhaiskasvatus

 • Lähihoitajakoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.
 • Lähihoitajakoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.
 • Panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lisää mielenterveyden ammattilaisia kouluihin; psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit, psykologit.
 • Koulukiusaamisen loppumiseen on löydyttävä keinot.
 • Turvalliset ja terveelliset koulutilat kaikille.
 • Kannatan Tuomelan koulun jatkamista koulukäytössä.

Pientalorakentamisen lisääminen/kaupunkisuunnittelun näkökulmat asumiseen

 • Vantaan tulee kaavoittaa jatkossa enemmän pientalotontteja.
 • Kaupungin tulee mahdollistaa asumisen monimuotoisuus. Ainoa määräävä tekijä kaavoitukseen ei voi olla julkisen liikenteen läheisyys. Annetaan ihmisten päättää miten he haluavat asua.
 • Kaupunkisuunnittelun tulee tukea yrittäjyyttä ja elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia.
 • Ikäihmisten asuminen otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa, monimuotoiset ratkaisut.
 • Kiinteistöveroa ei saa nostaa.
 • Yksityisautoilua ei saa kurjistaa, parkkipaikkaongelmat on saatava ratkaistua.

Harrastustoiminta

 • Jokaisen nuoren pitää päästä harrastamaan.
 • Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan pitää kuulua Vantaan hyvinvointipolitiikkaan ja vanhusstrategiaan.
 • Kaupungin liikunta-alueita tulee kehittää ja tehdä entistä houkuttelevimmiksi. Esim. Petikon urheilupuiston kehittäminen.