Aluevaalit 23.1.2022

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/maarit-raja-aho/mista-aluevaaleissa-on-kyse/

Politiikka ei ole pikamatka vaan pitkänmatkanjuoksu. Matkani jatkuu ja minut on nimetty ehdolle tuleviin aluevaaleihin 23.1.2022. Vaaleissa alueellamme on kyse Vantaa-Keravan hyvinvointialueen, mm. uuden aluehallituksen ja valtuuston perustamisesta ja ylipäänsä uudesta tavasta järjestää, tuottaa ja organisoida sosiaali- ja terveyspalvelut.

Haluan olla jatkossa mukana rakentamassa tehokasta, taloudellista ja toimivaa hallintoa sekä riittävän laajaa monituottajamallia. Haluan että palvelut ovat laadukkaat ja että päätökset perustuvat faktaan ja asiantuntemukseen. Asukkaiden palvelut pitää turvata ja järjestää järkevästi, olemmehan valtavien haasteiden edessä liittyen mm. ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuteen. Erityisenä huolenaiheenanani on vanhustenhoito ja siihen liittyvät erilaiset palvelut. Myös erikoissairaanhoidon asema tulee turvata ja tunnustaa ja huomioida rakenteellisesti siihen liittyvät monet näkökulmat ja varmistaa mm. lääketieteellisen tutkimuksen asema.

Näillä keinoin eteenpäin

 1. Parannetaan palveluiden saatavuutta ja sujuvoitetaan hoitoon pääsyä esimerkiksi ottamalla sote-keskusten etävastaanotot käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla.
 2. Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä valtakunnallisesti toteuttamalla lakisääteinen terapiatakuu. 
 3. Turvataan lapsiperheille riittävät tukipalvelut arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.
 4. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun.
 5. Puututaan tehokkaasti laiminlyönteihin ja palveluiden muihin epäkohtiin.
 6. Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa. Tunnistetaan myös opiskelijat hyvinvointialueiden asiakasryhmänä.
 7. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Tarjotaan riittävästi tukea ja palveluita kotona asuville esimerkiksi palveluseteleiden avulla.
 8. Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi sekä myös esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.
 9. Varmistetaan, että riippuvuuksista kuten päihde- ja rahapeliongelmista kärsiville on saatavilla apua matalalla kynnyksellä.

Luotan siihen, että paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä. Ei ole merkitystä sillä, mikä taho palvelut tuottaa. Tärkeintä on, että palveluita saa aina, kun niitä tarvitsee. 

Näin se tapahtuu

 1. Edistetään ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla lähipalveluiden turvaamisen mahdollisuudet vahvistuvat.
 2. Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausta kehittämällä. Kokoomus ei hyväksy Kela-korvauksen alasajoa.
 3. Hyödynnetään esimerkiksi vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten palveluissa ns. henkilökohtaista budjettia, jota asiakas voi käyttää sovittujen reunaehtojen puitteissa toimintakykyä edistävien ja arkea helpottavien palveluiden hankkimiseen.
 4. Valvotaan palveluiden laatua tuottajasta riippumatta. Puututaan tehokkaasti havaittuihin epäkohtiin.

Olen valmis antamaan asiantuntemukseni uuden hyvinvointialueen palvelujen rakentamisessa, organisoinnissa ja kehittämisessä Vantaa-Keravan hyvinvointialueellamme.

Aikaa ennakkoäänestyksen alkuun

00Days
00Hours
00Minutes
00Seconds

Mistä vaaleissa on kyse?

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vantaan-Keravan hyvinvointialueelle valitaan vaaleissa 69 valtuutettua.

Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Tärkeitä vaalien päivämääriä

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Vaalikoneita