Koulutus ja varhaiskasvatus

Lähihoitajakoulutus

Lähihoitajakoulutusta tulee kehittää vastaamaan tämän hetken isoihin haasteisiin. Hoitajapula on ollut todellinen jo pitkään ja hoitajamitoituksen muutos (voimaan 2023) aiheuttaa tämän hetkisen tiedon mukaan jopa 600 hoitajan tarpeen pelkästään Vantaalla. Muutokseen liittyy vielä ratkaistavia sisällöllisiä asioita ja välillisen ja välittömän työn laskentatapa vaikuttaa eri ammattiryhmien tarpeeseen ja työnkuvaan (sairaanhoitajat, lähihoitajat, hoiva-avustajat).

Maahanmuuttajille väylä hoiva-avustajan opintojen myötä työelämään

Minusta maahanmuuttajien hoitajakoulutusta tulisi kehittää. Ensinnäkin heikoimman kielitaidon omaavat voisivat suorittaa hoiva-avustajakoulutuksen, sen jälkeen mennä työelämään parantamaan kielitaitoaan ja sen jälkeen suorittaa lähihoitajatutkinnon. Hoiva-avustaja –opinnothan sisältävä yleensä kaksi opintokokonaisuutta perusopinnoista, jotka liittyvät myös lähihoitajaopintoihin. Tämä nopeuttaisi pääsyä työelämään. Sekä tuo tuleva hoitajamitoituksen muutos, joka todennäköisesti aiheuttaa suuren tarpeen myös hoiva-avustajista.

Tukea ammatiopintojen keskeyttämisen ehkäisyyn

Varian keskeyttämisprosentti on ollut jopa 17%. Ongelmien ennaltaehkäisyyn pitää panostaa entistä paremmin.

Varia on pilotoinut valtakunnallista ratkaisua opintojen keskeyttämiseen, mobiiliteknologiaa jolla voidaan kartoittaa opiskelijan tuen tarvetta.

Tätä työtä tulee hyödyntää ja kehittää. Toki oppivelvollisuuden pidentäminen velvoittaa tähän eri tavalla jatkossa uuden lain puitteissa. Silti keskeytykset ovat yhä mahdollisia ja erilaiset tukitoimet ovat edelleen tarpeellisia opiskelijoiden motivoimiseksi.

Oppilaitosyhteistyö

Olen myös peräänkuuluttanut ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä, liittyen myös tähän työvoimapulaan hoitoalalla. Toimin ammatillisena hoitotyön opettajana ja näen hyviä mahdollisuuksia tähän ja olenkin tuonut asiaa esiin eri yhteyksissä.

Koulukiusaaminen

Koulukiusaamisen lopettamiseen on löydyttävä keinot. Haluan, että tähän otetaan tiukempi linja ja täysi nollatoleranssi. Opettajilla pitää olla keinoja puuttua asiaan. Kouluissa on myös panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. On palkattava lisää mielenterveyden ammattilaisia kouluihin; psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja kuraattoreja. Tällä hetkellä nämä terveysalan ammattilaiset kuuluvat terveystoimen organisaatioon ja tämä voi osaltaan kankeuttaa yhteistyötä opetustoimen kanssa. Tätä asiaa voitaisiin pohtia ja saada lisää toimialojen välistä yhteistyötä, josta olen puhunut myös liittyen kaupunkisuunnitteluun.

Varhaiskasvatus

Vantaalla aloitetaan kaksivuotinen esiopetus-pilotti. Tämä on erittäin kannatettavaa. Varhaiskasvatuksen merkitystä myöhempiin oppimistuloksiin ei voi liikaa painottaa. Sen on todettu olevan vaikuttavaa ja se kaventaa tehokkaasti oppimiseroja pitkälle koulupolulla. Nyt huomaan, että ammattikoulun opiskelijoilla on todella paljon oppimisen haasteita. Osa ei osaa edes kunnolla ymmärtää lukemaansa. Hämmästelen aina sitä, miten he ovat läpäisseet peruskoulun? Ammattikoulussa pitäisi keskittyä ammatin oppimiseen, ei enää oppimisvalmiuksien tukemiseen. Työn painopiste perustaitojen oppimisessa tulee olla perusasteella. Ei voi olla niin, että ammattikoulussa opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan. Sitä se suurelta osin on nykypäivänä. Siksi tuo panostus varhaiskasvatukseen olisi ensiarvoisen tärkeä painopiste.

Tuomelan koulu Hämeenkylässä

Kannatan Tuomelan koulun jatkamista koulukäytössä. Tuleva valtuusto päättää kouluverkosta.