Puhe HUS-valtuuston kokouksessa 10.6.21

Kiitos puheenjohtaja.

Aloite on erittäin tärkeä ja vakavasti otettava.  Henkilöstön hyvinvointiin on panostettava kaikilla mahdollisilla keinoilla ja palkkauksen ja henkilöstöetuuksien tarkistaminen ovat oleellinen keino osoittaa arvostusta henkilöstölle. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Henkilöstön tukitoimia on tehty, mutta selvästi ne eivät ole olleet riittäviä ja uusia keinoja täytyy löytyä, jotta työssä jaksaminen paranee sekä henkilöstön saatavuus helpottuu

HUSsin vetovoimaa ja pitovoimaa työnantajana täytyy parantaa oleellisesti jatkossa. Hyviä toimenpiteitä on tuotu esiin aloitevastauksessa. Vaalien myötä olen käynyt erityisen paljon keskusteluja HUS:n hoitajien kanssa ja viesti on todella huolestuttava. Näiden keskustelujen myötä nostaisin prioriteetiksi johtamisen kehittämistä ja siihen liittyvää resursointia. Olen tähän liittyen huolissani myös esimiesten jaksamisesta, saavatko he tarpeeksi tukea työhönsä ja onko työmäärä kohtuullinen?

Lopuksi haluan kiittää henkilöstöä upeasta työstä ja joustamisesta, erityisesti pandemian aikana. Upeaa työtä, kiitos!