2021 kuntavaalit

Sain kuntavaaleissa 1069 ääntä. Lähes puolet enemmän kuin vuoden 2017 aleissa. Olen nöyrän kiitollinen kaikille äänestäjilleni ja tukijoilleni. Kampanjatiimini teki uskomattoman ison työn ja sen takia tulos oli loistava. Yksin tästä ei nimittäin tulisi mitään.

Uuden valtuustoryhmän järjestäytymiskokous oli vaalien jälkeen. Siinä valittiin ryhmämme puheenjohtajisto ja minut valittiin ryhmän 2. varapuheenjohtajaksi. Luottamuksen jatkoon puheenjohtajaksi sai Sakari Rokkanen ja Mika Kasonen valittiin 2. varapuheenjohtajaksi. Tämän jälkeen kesäkuun loppupuolella vuorossa oli ryhmienväliset neuvottelut luottamustehtävistä. Jokaisesta ryhmästä oli neuvottelijat mukana keskusteluissa ja tuloksena saatiin kaikkia tyydyttävä tulos.

Elokuun alussa ryhmämme puheenjohtajisto sekä Kunnallisjärjestön edustajat istuimme monta iltaa kokomuksen sisäisen paikkajaon parissa. Saimme paletin kasaan perjantaiksi 13.8. jolloin toimitimme sen jäsenistölle. Sunnuntaina 15.8. jako hyväksyttiin ensin Kunnallisjärjestön kokouksessa ja sitten valtuustoryhmässämme. Jako toimitettiin 16.8. sihteeristölle tarkistettavaksi ja se tulee päätöksentekoon seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.8.

Minulle esitetään seuraavia luottamustehtäviä;

  • Kaupunginhallituksen jäsen
  • Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen
  • HUS-valtuuston jäsen
  • Ami-säätiön hallituksen jäsen
  • Kuntapäivät
  • Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsen

Vuoden 2017 kuntavaalit

Vuoden 2017 kuntavaaleissa sain 538 ääntä. Huikea määrä, kiitos kaikille vielä! Tuo äänimäärä toi minulle monia mielenkiintoisia luottamustehtäviä. Klikkaamalla painikkeita pääset lukemaan Vantaan ja HUS:in sivuilta siitä, mitä nuo luottamustehtävät pitävät sisällään.

Luottamustehtäväni 2017-2021 kaudella olivat

Kaupunginvaltuutettu 2017-2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja 2019-2021

HUS-valtuuston jäsen 2017-2021

Sosiaali- ja terveysjaoston varajäsen 2019-2021

Yleiskaavatoimikunta, puhe ja läsnäolo-oikeus (työ päättyi 25.1.21, kun valtuuston kokouksessa yleiskaava hyväksyyttiin)

Tarkastuslautakunnan varajäsen 2017-2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj 2017-2021

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan varajäsen 2017-2021

Rakennnuslupajaoston varajäsen 2017-2021

Kuulumisia kokouksista

HUS-valtuuston kokous 10.6.2021

HUSin valtuustossa jätettiin 11.3.2021 aloite palkka- ja henkilöstöpoliittisen ohjelman laatimisesta, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä esityksiä palkkausjärjestelmien kehittämiseksi sekä osaamisen, uralla etenemisen ja työssä jaksamisen parantamiseksi. Nykytilan kuvauksessa todetaan, että HUSissa on olemassa ohjelmia ja periaatepäätöksiä, jotka kattavat ainakin osin aloitteissa tarkoitettuun palkka- ja henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan sisältyviä kysymyksiä. Keskeisin näistä on hallituksen hyväksymät henkilöstöpoliittiset periaatteet. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Vastauksessa aloitteeseen todetaan, että viime kädessä aloitteessa viitattu kysymys palkkausjärjestelmien kehittämisestä on sidoksissa kulloinkin käytettävissä oleviin resursseihin.

Valtuuston kokous 10.5.2021

Kokouksessa oli lähetekeskustelu liittyen tulevien vuosien talousarvioon

Pidin kokouksessa talousarviopuheen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Budjetissa tulisi ottaa huomioon ennen kaikkea väestön hyvinvoinnin tukeminen. Mielestäni terveyden edistämisen näkökulma olisikin otettava huomioon ihan kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Valtuuston kokous 12.4.2021

Hyvinvointikertomus – terveellisten elintapojen tukemista tarvitaan

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen, joka on laaja, useista tietolähteistä koottu katsaus vantaalaisten hyvinvointiin. Hyvinvointikertomus kuvaa tilannetta Vantaalla ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet raportoidaan erikseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 19.4.2021

Kokouksessa oli jälleen mielenkiintoisia selostuksia ja vilkasta keskustelua. Lautakunnan kokouksissamme suuri osa ajasta menee selostuksien kuulemisessa. Asiantuntijalautakunnassa tämä on erittäin tärkeää. Asiakokonaisuudet ovat laajoja ja  jotta voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, on oleellista perehtyä asioihin huolella.

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 18.3.2021

Valtuuston iltakoulu ei ole julkinen tilaisuus, kuten valtuuston selostustilaisuudet ovat. Selostustilaisuudet ovat aina maanantaisin olevan valtuuston kokoustava edeltävänä torstaina ja siellä viranhaltijat selostavat tulevia lista-asioita ja siellä voi esittää kysymyksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 15.3.2021

Terveiset Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta! Miten olikaan niin innostava ja silti asiapitoinen kokous.

Onpa mahtavaa, että vihdoinkin nytkähti eteenpäin Tikkurilan vanhustenkeskus –hanke! Kyseessä ARA -kohde. Nykyisen Simonkodin yhteyteen rakennetaan ensi vaiheessa 144 asuntoa.

HUS-valtuuston kokous 11.3.2021

Tänään oli HUS-valtuuston kokous. Käsiteltävänä oli tärkeitä asioita ja yksi niistä esityslistan kohta nro 7; Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle.

Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaalatoiminnat kokonaan sekä puolet Suursuon sairaalan toiminnasta. Lisäksi se korvaa HUSin osalta Kellokosken/Ohkolan sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueelta sekä Ulfåsassa toimivan sairaalahoidon.”

Kaupunginvaltuuston kokous 8.3.2021

Valtuuston kokouksessa eniten herätti keskustelua Pitkäjärven rantatontin myyntiesitys. Tästä kirjoittelinkin aiemmin blogin puolelle Vantaan omistuksessa oleva Pitkäjärvellä oleva rantatontti on esitetty myytäväksi Espoon kaupungille. Kannatan ja kannatin kokouksessa tontin pitämistä Vantaan omistuksessa.

Aihe sai runsaasti palstatilaa somessa ja Vantaan Sanomissa. Voidaan puhua jopa kansanliikkeestä. https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3338197.

Tässä myös meidän Länsi-Vantaan kokoomuksen kaupunginvaltuutettujen mielipidekirjoitus Vantaan Sanomissa 6.3.21.