Vuosi 2022

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1., liittyen käsiteltävänä olevaan strategiaan neljän vuoden valtuustokaudelle

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kiitos strategiatyöskentelystä koko työryhmälle ja erityiskiitos Sari Multalalle neuvottelujen johtamisesta haastavassa tilanteessa. Välillä työ venyi pikkutunneille ja muutamien lähikokousten jälkeen työn loppuvaiheessa jouduimme siirtymään jälleen etäympäristöön. Syksy oli kaikkineen hyvin tiivis, budjettia ja strategiaa tehtiin rinta rinnan mutta lopussa kiitos seisoo. Olen hyvin iloinen strategiastamme.

Tämä strategia on historiallinen, se on viimeinen strategia, jonka teemme kaupungissa jonka toimialaan vielä kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelut. Strategiassa on ollut siksi tärkeää huomioida terveyden edistämisen näkökulma. Tulevaisuuden kaupungilta kaupunkilaiset saavat koulutus-, sivistys- ja muita erilaisia hyvinvointia rakentavia palveluita. Terveyden edistäminen on jatkossa tärkeä osa kaupungin toimintaa ja sen arvo on mittaamattoman tärkeää. Tähän liittyen erityisesti liikunnan harrastamisen mahdollistaminen ja edistäminen on nostettava keskiöön.

Oikeastaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen voi sanoa olevan se syy miksi ylipäänsä olemme kaupunkina olemassa.

Strategia on monipuolinen ja kattava, se ottaa huomioon myös viihtyisyyden näkökulmat, koulutuksen tärkeyden ja myös näkökulmat osaamisen ja työllisyyden edistämisen tärkeydestä.

Olen myös iloinen siitä että strategiassa on huomioitu eri ikäryhmät ja myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen koen tärkeänä.

On tärkeää, että ikääntyvän väestön hyvinvointi on otettu huomioon strategiassa. Omatoimisuuden ja osallisuuden edistäminen on kaupungin tehtävä ja sitä voidaan kasvattaa tukemalla heidän omatoimisuutensa edellytyksiä.

Myös tärkeänä pidän sitä, että jatkuvan oppimisen ja osaamisen tarpeisiin panostetaan, ja vantaalaisten osaamistaso nousee. Panostukset oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ovat ensiarvioisen tärkeitä. Tarvitsemme työntekijöitä ja osaajia ja keinovalikoiman on oltava kattava jotta pääsemme eteenpäin tässä haastavassa työllisyystilanteessa. Työllisyyden kuntakokeilusta odotan paljon, tärkeintä on hyvä organisointi ja tässäkin avainasemassa hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Hyvät kuulijat, uskon että tämän strategian avulla pääsemme tavoitteeseemme. Tehdään Vantaasta kaikille asukkailleen viihtyisä ja turvallinen kotikaupunki.

Joulukuun kokouksia

Maanantaina 13.12. oli valtuuston talousarviokokous. Kaupunginhallituksen edustajana ja ryhmämme 1 vpj:nä olin mukana budjettineuvotteluissa ja tuo talousarvioesitys oli valtuuston käsittelyssä.

Talousarviopuheeni 13.12.21

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja vantaalaiset

Haluan ensiksi kiittää kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Multalaa budjettineuvottelujen vetämisestä, kiitos myös kanssaneuvottelijoille yhteistyöstä.

Pandemia on kurittanut monin tavoin vantaalaisia ja mm. nuorten mielenterveysongelmat ovat sen myötä lisääntyneet. Saamme ensi vuonna Länsi-Vantaalle toisen Nuortenkeskus Nupin, joka tarjoaa nuorille matalan kynnyksen tukea. Tämän seurauksena Nupin jonojen arvioidaan lyhentyvän yli 40 päivästä kymmeneen päivään.

Erittäin tyytyväinen olen talousarvion elinvoimaa vahvistavista esityksistä.  Aloitteemme panostuksista Vantaan elinvoiman kehittämiseen ja sitä kautta verotulojen saamiseen on mukana talousarviossa. Kehittämis- ja kaavoitustyöhön saadaan työntekijöitä, joiden tehtävänä on edistää kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta, yrittäjyyttä tukien. Myös panostukset kulttuuriin edesauttavat näitä tavoitteita.

Pientalokaavoituksen tavoitteita nostetaan ja tähän tehtävään olemme saamassa pientalokaavoittajan. On erittäin tärkeää saada kaupunkiin lisää pientalotontteja, jotta asukkaat ja rakennuttajat eivät suuntaa naapurikuntiin niitä etsimään, kuten tällä hetkellä tapahtuu. Haluan Vantaalle lisää uusia yrityksiä, asukkaita ja tuloja.

Hyvin tärkeänä pidän myös sitä, että veroprosenttiin ei ole tulossa korotusta kahteen seuraavaan vuoteen.

Välillä joudumme tekemään vaikeitakin päätöksiä. Vantaa-lisän lakkauttaminen elokuun alusta on sellainen. Kuitenkin tuolloin voimaantuleva perhevapaauudistus parantaa perheiden tilannetta ja tuolla rahalla saimme kohdistettua tukea sitä kipeästi tarvitseville. Kompromisseja pitää tehdä.

Erityisen huolissani olen ikäihmisten palveluista. Suurin haaste on hoitajapula. Siihen ei ole yhtä ratkaisua ja tähän tarvitaan jatkossa monialaista yhteistyötä ja keinovalikoiman täytyy olla laaja. Tähän näen osaratkaisuna oppilaitosten roolin vahvistamisen oppisopimusprosessien tehostamisessa. Tämä toisaalta on haastavaa, koska hallituksen alueuudistus vie 10 miljoonaa Vantaalle JÄÄVISTÄ palveluista ja pelko on, että koulutuksen kehittämiseen ei rahat riitä.

Erittäin tärkeänä pidän myös työhyvinvointiin panostusta, kustannusneutraaleja keinoja on olemassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää uudistuksen jälkeen Vantaan kaupungin tehtäväksi. Tämän työn vaikuttavuutta ja tärkeyttä en voi liikaa korostaa. Se on poikkihallinnollista työtä ja koskee koko kaupungin toimintaa. Tähän näen useita ratkaisuja, jotka eivät aina ole edes talousvaikutteisia. Kyse voi olla toimintatapojen muutoksista ja uusista ajattelutavoista toimia vantaalaisten hyvinvointia tukien.

Kiitos puheenjohtaja, tässä lyhyesti ajatuksiani.

Toinen puheenvuoroni

Kiitos puheenjohtaja, hyvät kuulijat

Vantaa-lisästä kun oli puhetta, ammatillisena opettajana en malta olla ottamatta esille varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta koulupolulla oppimisvalmiuksien kehittymisessä.

Itse näen työssäni mitä oppimisen haasteita voi aiheutua siitä, kun hoidetaan nuorempaa sisarusta kotona, osittain ehkä näiden lisien turvin. Nimittäin usein käy niin että myös vanhempi sisarus hoidetaan siinä ohessa niin ikään kotona. Tämä on karhunpalvelus lapselle ja aiheuttaa hyvin usein haasteita oppimisessa. Tästä on lukuisia tutkimuksia ja tämä minun oma kokemukseni ihan arkityöstä.

Tuorein Karvin tutkimus on karua luettavaa, nimittäin yksi sen löydös oli se, että osalla ammatillisen koulutuksen opiskelijalla matemaattiset taidot ovat peruskoulun 3. luokan tasolla.

Ja aivan totta, nämä puutteelliset matematiikan taidot ovat yksi asia mikä ennakoi oppimistuloksia. Ammattikoulussa erityisopettajat teettävät lähihoitajaopiskelijoille opintojen alussa matematiikan testejä, kartoittaakseen mahdollisia tuen tarpeita. Ja miten hämmästyttävän ennakoivia nämä tulokset ovatkaan!  Ne ovat suoraan verrannollisia opinnoissa menestymiseen ja ennustavat tuen tarpeen varsin hyvin.

Puhumattakaan kielellisistä valmiuksista, lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat hyvin usein todella heikkoja peruskoulun jälkeen. Myös muissa oppimisvalmiuksissa on puutteita, esimerkiksi työrauha voi olla mahdoton saavuttaa.

Oppivelvollisuusiän nostaminen on myös yksi varsinainen farssi meidän ammatillisen koulutuksen ammattilaisten näkökulmasta. Ne rahat, jotka käytetään uudistukseen koulukirjojen muodossa ovat täysin hukkaan heitettyä rahaa. Niillä rahoilla ei yksikään koulupudokas tai tuen tarvitsija tule autetuksi. Tarvitaan sen sijaan aivan toisenlaisia keinoja siihen, joista muutamana tässä mainittakoon varhaiskasvatuksen vahvistaminen sekä peruskouluun satsaus.

Eikö kaikista kalleinta yhteiskunnalle ole tämä tilanne, jossa nuoret tippuvat koulupolulta ja syrjäytyvät. Näyttää nimittäin siltä ettei tämä uudistus ole valmis ollenkaan mitä sen tavoitteisiin tämän suhteen tulee.

Ammatilliseen koulutukseen tulee saada rahoitus vahvemman tuen mahdollistamiseen heille, jotka eivät tarjotusta tuesta huolimatta pääse eteenpäin opinnoissaan. Tämä systeemi on täydellisen väärin myös motivoituneita opiskelijoita kohtaan, he jäävät jalkoihin tässä.

Marraskuun kokouksia

Maanantaina 1.11. oli kaupunginhallituksen kokous ja päätimme asettaa nähtäville Pakkalan alueen uuden asemakaavan jonka tavoitteena on rakentaa ainutlaatuinen elämyskeskus Backakseen sekä Ylästöntien varteen uusi asuinalue. Elämyspuisto on merkittävä hanke Vantaan kaupungille. Hanke toteuttaa Aviapoliksen visiota elävästä ja kansainvälisestä lentokenttäkaupungista. Hanke sisältää mm. Muumi-sisäpuiston, luontoaiheisen sisäpuiston sekä tapahtumakeskuksen.Elämyspuistossa yhdistyvät suomalainen luonto, Backaksen kartanon kulttuurihistoria ja kansainvälisesti kiinnostavat brändit kuten muumit. Elämyskeskus rakennetaan Backaksen kartanokukkulan laidoille ja sen viereen tulee persoonallinen asuinkortteli. Luonto on alueella vahvasti läsnä mm. Krakanojan luonnonsuojelualueena, laajoina virkistysalueina, korkeina vihertehokkuuksina ja kasvikattoina.

Päätimme myös esittää valtuustolle kuntaveroksi 19%. Lain mukaan tämä päätös, jonka valtuusto veroprosentista tekee, tulee olemaan sama myös vuonna 2023. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

Hyväksyimme myös kaupungin uuden turvallisuussuunnitelman vuosille 2022-2025.

Kokouspäivä jatkui valtuustoinfolla jossa kaupunginjohtaja esitteli talousarviosuunnitelman. Siitä alkaa budjetin juoksutus johon liittyy useita kokouksia eri kokoonpanoilla. Prosessi päättyy 13.12. jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion.

Päivän päätteeksi valtuustoryhmät haastattelivat kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja-ehdokkaat.

Kuulumisia elokuu-lokakuu 2021

Kausi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Olen kiitollinen saamistani äänistä, jotka mahdollistivat useat luottamustehtäväni. Luottamustehtäviä on tullut lisää viime viikkoina. Mm. ylikunnallisen Terve Kunta -verkoston jäsenyys sekä muutama seurantaryhmä sekä hallituksen jäsenyys.

Motivaationi on huipussaan ja kaikkiin tehtäviini suhtaudun suurella mielenkiinnolla. Voin todeta, että tätä kaikkea olen aina salaisesti halunnut, jopa niin salaisesti, etten vielä vuosia sitten ole uskaltanut sitä edes itselleni sanoittaa. Uskaltakaa siis haaveilla, nuo haaveet voivat hyvinkin käydä toteen!

Kokoukset ja niihin liittyvät taustatyöt vievät paljon aikaa, mutta en todellakaan valita. Huvikseen kun laskeskelin ajankäyttöäni, niin totesin että keskimäärin 15 h viikossa kuluu kaikenlaiseen luottamustehtäviin liittyvään toimintaan. Välillä myös osallistun webinaareihin ja ei-muodollisiin koulutuksiin ja kuntopyörän päältä tai lenkkipolulta.

Lisään jatkossakin tänne lyhyet koonnit siitä missä mennään Vantaan päätöksenteossa. kuulumisia. Huomasithan Twitter-feedini täällä sivuilla, se löytyy alaotsikon ”ajankohtaista” alta.

Tässä lyhyesti alkusyksyn kuulumisia

Kaupunginhallitus

• Kaupunginhallitus istuu kaksi kertaa kuukaudessa. Kokouksia on ollut kaksi sekä iltakouluja kaksi. Iltakouluissa selostetaan asiakokonaisuuksia ja esitämme kysymyksiä.

• Listoilla on ollut paljon luottamustehtävien nimeämisiä sekä aloitevastauksia, joita tuli erityisen paljon vaalien aikana. Olemme perehtyneet mm. kuluvan vuoden 2021 osavuosikatsaukseen sekä eri toimialojen esittelyihin. Asemakaavamuutoksia on ollut listoilla.

• Taloussuunnitelman teko seuraavalle vuodelle on aina iso projekti. Lautakunnat tekevät omat talousarvionsa ja ne tulevat meille kaupunginhallitukseen, josta työstämisen kautta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi. Tuo työ vaatii paljon aikaa ja perehtymistä kautta koko sen juoksutuksen ajan. Erityisen tärkeää on tehdä pohjatyö hyvin ja perehtyä aiheisiin lautakunnissa. Lautakuntatyö on todella merkittävää taustatyötä myös budjetin osalta. Suurelle yleisölle usein näyttäytyy valtuuston kokoukset keskeisenä vaikuttamisen paikkana, mutta paljon työtä on tehty ennen kuin valtuustossa asia on esittelyssä. Valtuuston kokoukset taltioidaan joten tämä on luonnollista. Samoin on asian laita eduskunnassa. Suuressa salissa olevat istunnot ovat vain yksi osa kokonaisuudesta.

Kaupunginvaltuusto

• Kaksi kokousta takana ja paljon luottamustehtäviin nimeämisiä ollut listalla. Pitkän keskustelun viritti valtuuston yhteinen huoli nuorten mielenterveysongelmista.

• Strategiatyöskentelyä teimme kauden alussa valtuustoseminaareissa.

• Talousarviokäsittelyt leimaavat loppuvuoden kokouksia vahvasti.

• Tärkeitä kaavoja tulee valtuuston käsittelyyn lähes joka kokouksessa.

• Uuden maankäytön apulaiskaupunginjohtajan valintaprosessi on käynnissä. Valinta päätetään valtuustossa.

Maakuntavaltuusto

• 5.10. oli ensimmäinen kokous. Kyseessä oi järjestäytymiskokous, jossa käytiin läpi valtuuston tulevia päätöksiä kuten

o Uusimaa-ohjelma 2022 – 2025 (tämä sisältää kehittämisen painopisteet ja tavoitteet sekä visio vuoteen 2030). Selostuksena saimme kuulla ympäristöselostuksen.

o Muita tärkeitä pointteja ovat aluekehitysrahoitukseen liittyvät kysymykset ja TKI-toiminnan varmistaminen. Työllisyysasteen tavoitetila 80 %.

HUS-valtuusto

• Edellisen kauden 2017-2021 valtuuston viimeinen kokous on 7.10. ja siellä päätetään uuden HUS:n toimitusjohtajan valinnasta. Uusi valtuusto järjestäytyy 14.10. Jatkan toiselle kaudelle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toimin sosiaali- ja terveyslautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana. En osallistu päätöksentekoon, mutta pääsen seuraamaan kokouksia. Tämä on minulle tärkeä paikka, viime kaudella olin lautakunnassa varapuheenjohtaja.

Maanantaina 11.10. oli kokous, jossa päätettiin talousarvioesityksestä. Tämä olikin viimeinen lautakunnan tekemä esitys. Seuraava onkin sitten Vantaan-Keravan hyvinvointialueen aluehallinnon käsissä; hallitus esittää ja valtuusto päättää.

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen Tikkurilaan voisi alkaa jo vuonna 2023 jos asia etenee jatkossa toivotulla tavalla. Suunnitelmat sen suhteen käynnistyisivät ensi vuonna. Tälle on iso tarve.

Lautakunta kävi myös keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä mielenterveyspalvelujen riittävyydestä. Tämä aihe on tärkeä ja huoli on iso meillä kaikilla ongelmien lisääntymisestä. Lautakunta päätti selvittää mahdollisuudet perustaa toinen nuorten keskus Nuppi.

Kokouksessa tehtiin myös todella tärkeä päätös suolistosyövän seulontojen aloittamisesta vuoden 2022 alusta. Vantaalla vuoden 2022 seulottavien ryhmä on 11 500 henkilöä, ja arvioitu kontrollitähystysten määrä on 500. Suomessa todetaan vuosittain yli 3500 uutta suolistosyöpää. Se kehittyy useimmiten hyvänlaatuisesta limakalvokasvaimesta. Esivaihe voidaan todeta tähystämällä, jolloin suolistosyöpä löydetään esiasteena tai varhaisessa vaiheessa. Näin ollen seulonnoilla voidaan havaita ajoissa ja syövän syntyminen voidaan estää osalla potilaista.

Muita luottamustehtäviä

Olen myös Ami-säätiön sr ja Taitotalo Oy:n hallituksen jäsen. Niissä kausi on käynnistynyt.

Kuntavaalit 2021

Sain kuntavaaleissa 1069 ääntä. Lähes puolet enemmän kuin vuoden 2017 aleissa. Olen nöyrän kiitollinen kaikille äänestäjilleni ja tukijoilleni. Kampanjatiimini teki uskomattoman ison työn ja sen takia tulos oli loistava. Yksin tästä ei nimittäin tulisi mitään.

Uuden valtuustoryhmän järjestäytymiskokous oli vaalien jälkeen. Siinä valittiin ryhmämme puheenjohtajisto ja minut valittiin ryhmän 1. varapuheenjohtajaksi.

Luottamustehtäväni kaudelle 2021-2025 ovat

  • Kaupunginvaltuutettu
  • Kaupunginhallituksen jäsen
  • Uudenmaanliiton maakuntavaltuuston jäsen
  • HUS-valtuuston jäsen
  • Ami-säätiön hallituksen jäsen
  • Taitotalon hallituksen jäsen 2021-2023
  • Kuntapäivät
  • Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsen
  • Valtuustovaliokunnan varajäsen
  • Edunvalvontatoimikunnan varajäsen

Vuoden 2017 kuntavaalit

Vuoden 2017 kuntavaaleissa sain 538 ääntä. Huikea määrä, kiitos kaikille vielä! Tuo äänimäärä toi minulle monia mielenkiintoisia luottamustehtäviä. Klikkaamalla painikkeita pääset lukemaan Vantaan ja HUS:in sivuilta siitä, mitä nuo luottamustehtävät pitävät sisällään.

Luottamustehtäväni 2017-2021 kaudella olivat

Kaupunginvaltuutettu 2017-2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja 2019-2021

HUS-valtuuston jäsen 2017-2021

Sosiaali- ja terveysjaoston varajäsen 2019-2021

Yleiskaavatoimikunta, puhe ja läsnäolo-oikeus (työ päättyi 25.1.21, kun valtuuston kokouksessa yleiskaava hyväksyyttiin)

Tarkastuslautakunnan varajäsen 2017-2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj 2017-2021

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan varajäsen 2017-2021

Rakennnuslupajaoston varajäsen 2017-2021

Kuulumisia kokouksista

HUS-valtuuston kokous 10.6.2021

HUSin valtuustossa jätettiin 11.3.2021 aloite palkka- ja henkilöstöpoliittisen ohjelman laatimisesta, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä esityksiä palkkausjärjestelmien kehittämiseksi sekä osaamisen, uralla etenemisen ja työssä jaksamisen parantamiseksi. Nykytilan kuvauksessa todetaan, että HUSissa on olemassa ohjelmia ja periaatepäätöksiä, jotka kattavat ainakin osin aloitteissa tarkoitettuun palkka- ja henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan sisältyviä kysymyksiä. Keskeisin näistä on hallituksen hyväksymät henkilöstöpoliittiset periaatteet. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Vastauksessa aloitteeseen todetaan, että viime kädessä aloitteessa viitattu kysymys palkkausjärjestelmien kehittämisestä on sidoksissa kulloinkin käytettävissä oleviin resursseihin.

Valtuuston kokous 10.5.2021

Kokouksessa oli lähetekeskustelu liittyen tulevien vuosien talousarvioon

Pidin kokouksessa talousarviopuheen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Budjetissa tulisi ottaa huomioon ennen kaikkea väestön hyvinvoinnin tukeminen. Mielestäni terveyden edistämisen näkökulma olisikin otettava huomioon ihan kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Valtuuston kokous 12.4.2021

Hyvinvointikertomus – terveellisten elintapojen tukemista tarvitaan

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen, joka on laaja, useista tietolähteistä koottu katsaus vantaalaisten hyvinvointiin. Hyvinvointikertomus kuvaa tilannetta Vantaalla ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet raportoidaan erikseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 19.4.2021

Kokouksessa oli jälleen mielenkiintoisia selostuksia ja vilkasta keskustelua. Lautakunnan kokouksissamme suuri osa ajasta menee selostuksien kuulemisessa. Asiantuntijalautakunnassa tämä on erittäin tärkeää. Asiakokonaisuudet ovat laajoja ja  jotta voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, on oleellista perehtyä asioihin huolella.

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 18.3.2021

Valtuuston iltakoulu ei ole julkinen tilaisuus, kuten valtuuston selostustilaisuudet ovat. Selostustilaisuudet ovat aina maanantaisin olevan valtuuston kokoustava edeltävänä torstaina ja siellä viranhaltijat selostavat tulevia lista-asioita ja siellä voi esittää kysymyksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 15.3.2021

Terveiset Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta! Miten olikaan niin innostava ja silti asiapitoinen kokous.

Onpa mahtavaa, että vihdoinkin nytkähti eteenpäin Tikkurilan vanhustenkeskus –hanke! Kyseessä ARA -kohde. Nykyisen Simonkodin yhteyteen rakennetaan ensi vaiheessa 144 asuntoa.

HUS-valtuuston kokous 11.3.2021

Tänään oli HUS-valtuuston kokous. Käsiteltävänä oli tärkeitä asioita ja yksi niistä esityslistan kohta nro 7; Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle.

Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaalatoiminnat kokonaan sekä puolet Suursuon sairaalan toiminnasta. Lisäksi se korvaa HUSin osalta Kellokosken/Ohkolan sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueelta sekä Ulfåsassa toimivan sairaalahoidon.”

Kaupunginvaltuuston kokous 8.3.2021

Valtuuston kokouksessa eniten herätti keskustelua Pitkäjärven rantatontin myyntiesitys. Tästä kirjoittelinkin aiemmin blogin puolelle Vantaan omistuksessa oleva Pitkäjärvellä oleva rantatontti on esitetty myytäväksi Espoon kaupungille. Kannatan ja kannatin kokouksessa tontin pitämistä Vantaan omistuksessa.

Aihe sai runsaasti palstatilaa somessa ja Vantaan Sanomissa. Voidaan puhua jopa kansanliikkeestä. https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3338197.

Tässä myös meidän Länsi-Vantaan kokoomuksen kaupunginvaltuutettujen mielipidekirjoitus Vantaan Sanomissa 6.3.21.