Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Budjetissa tulisi ottaa huomioon ennen kaikkea väestön hyvinvoinnin tukeminen. Mielestäni terveyden edistämisen näkökulma olisikin otettava huomioon ihan kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Erityistä huolta kannan terveyspalveluista ja sydäntäni lähinnä ovat ikääntynyt väestö. Muutamia muita erityisiä kipukohtia ovat mielenterveyspalvelut, lastensuojelu sekä lääkärille pääsy.

Ikääntyneiden määrä tulee lisääntymään kovaa tahtia ja sitä myöten palveluntarve kasvaa tulevina vuosina. Kotihoitoa ja asumispalveluja tulee kehittää jatkossa monipuolisiksi vastaamaan kasvavaa tarvetta. Vanhukset ovat monimuotoinen ryhmä ja tarpeet ovat yksilöllisiä. Olisi löydyttävä ratkaisuja yksinäisyyden ehkäisemiseen ja otettava yhä enemmän mukaan monituottajamallia useiden palvelujen järjestämiseen. Kolmas sektori on vieläkin aliarvostettu toimija ja se pitäisi tiiviimmin ottaa mukaan palveluntuotantoon.

Myös nuorten mielenterveyspalvelut sekä lastensuojelu pitää saada tarkoituksenmukaisiksi ja riittäviksi vastaamaan palveluntarvetta. Ennaltaehkäisevä työ tässäkin tärkeää ja sitä pitää lisätä. Mielenterveyspalvelut pitää ylipäänsä saada kuntoon ja hoitoon on päästävä nopeasti. Lastensuojelun haasteet on voitettava.

Hoitajamitoituksen muutos 2023 aiheuttaa 500 uuden hoitajan tarpeen Vantaalla palveluasumisessa. Todennäköisesti tarve on kuitenkin isompi ja mitoituksen tulee olla lähempänä yhtä jotta tavoitteena oleva 0,7 toteuma, jota hoivakodeissa seurataan, toteutuisi.

Onneksi Vantaa on jo päättänyt perustaa hoiva-avustajan vakansseja silmälläpitäen muutokseen liittyvää seikkaa, sitä että 0,5:stä 0,7:ään oleva mitoitus  voidaan kattaa juuri hoiva-avustajilla. Siihen liittyen yhteistyö Varian kanssa on jo alkanut. Tähän liittyen toivonkin enemmän oppilaitosyhteistyötä ammatillisessa koulutuksessa. Täysin resurssien hukkaa toisiaan lähellä sijaitsevien oppilaitosten pähkäily samojen haasteiden parissa ja keksiä pyörää yhä uudelleen.

Erityisesti ikääntyvän väestön toimintakykyyn tulee panostaa, ihan kuin kaiken ikäisten pitäisi ottaa liikunta osaksi jokapäiväistä elämää.

Säännöllisen ja suunnitelmallisen kotikuntoutuksen tulisikin olla osa kaikkien kotihoidon asiakkaiden ja palveluasumisen asukkaiden palvelusuunnitelmaa. Tulokset siitä ovat merkittäviä ja jo pienelläkin mutta säännöllisellä kuntoutuksella voidaan saada oikeasti ihmeitä aikaan, tämän todistavat monet tutkimukset.

Hyvinvointihankkeiden viivästymiseen olen tyytymätön. Tarvitsemme Tikkurilan hyvinvointikeskuksen nopealla aikataululla. En ole tyytyväinen siihen, miten monet terveystoimen hankkeet ovat viivästyneet, mm. Simonkylän vanhustenkeskuksen hanke juuttui byrokratian rattaisiin. Myös Peijaksen kampuksen kehittäminen on tärkeää ja toivonkin sen etenemistä ja siihen paneutumista.

Suunnitellusta sote-uudistuksesta olen erittäin huolissani. Syy on se että se tarkoittaisi noin 10 miljoonan leikkausta Vantaan palveluista. Tuo uudistus on pelkkä hallinnollinen uudistus joka lisää kustannuksia, byrokratiaa, huonontaa palveluja ja nostaa väistämättä kansalaisten veroja. Asiakaspalvelua ja palvelujen saatavuutta ja järjestämistä uudistus ei paranna millään tavalla. Uskon ja toivon, että se ei toteudu.