Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 liittyen valtuustokauden strategiaan

Julkaistu:

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kiitos strategiatyöskentelystä koko työryhmälle ja erityiskiitos Sari Multalalle neuvottelujen johtamisesta haastavassa tilanteessa. Välillä työ venyi pikkutunneille ja muutamien lähikokousten jälkeen työn loppuvaiheessa jouduimme siirtymään jälleen etäympäristöön. Syksy oli kaikkineen hyvin tiivis, budjettia ja strategiaa tehtiin rinta rinnan mutta lopussa kiitos seisoo. Olen hyvin iloinen strategiastamme.

Tämä strategia on historiallinen, se on viimeinen strategia, jonka teemme kaupungissa jonka toimialaan vielä kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelut. Strategiassa on ollut siksi tärkeää huomioida terveyden edistämisen näkökulma. Tulevaisuuden kaupungilta kaupunkilaiset saavat koulutus-, sivistys- ja muita erilaisia hyvinvointia rakentavia palveluita. Terveyden edistäminen on jatkossa tärkeä osa kaupungin toimintaa ja sen arvo on mittaamattoman tärkeää. Tähän liittyen erityisesti liikunnan harrastamisen mahdollistaminen ja edistäminen on nostettava keskiöön.

Oikeastaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen voi sanoa olevan se syy miksi ylipäänsä olemme kaupunkina olemassa.

Strategia on monipuolinen ja kattava, se ottaa huomioon myös viihtyisyyden näkökulmat, koulutuksen tärkeyden ja myös näkökulmat osaamisen ja työllisyyden edistämisen tärkeydestä.

Olen myös iloinen siitä että strategiassa on huomioitu eri ikäryhmät ja myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen koen tärkeänä.

On tärkeää, että ikääntyvän väestön hyvinvointi on otettu huomioon strategiassa. Omatoimisuuden ja osallisuuden edistäminen on kaupungin tehtävä ja sitä voidaan kasvattaa tukemalla heidän omatoimisuutensa edellytyksiä.

Myös tärkeänä pidän sitä, että jatkuvan oppimisen ja osaamisen tarpeisiin panostetaan, ja vantaalaisten osaamistaso nousee. Panostukset oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ovat ensiarvioisen tärkeitä. Tarvitsemme työntekijöitä ja osaajia ja keinovalikoiman on oltava kattava jotta pääsemme eteenpäin tässä haastavassa työllisyystilanteessa. Työllisyyden kuntakokeilusta odotan paljon, tärkeintä on hyvä organisointi ja tässäkin avainasemassa hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Hyvät kuulijat, uskon että tämän strategian avulla pääsemme tavoitteeseemme. Tehdään Vantaasta kaikille asukkailleen viihtyisä ja turvallinen kotikaupunki.

Lisää julkaisuja

25.4.2022

Kiitospuheeni 50-vuotispäiväni huomioimisesta kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.22

Lämmin kiitos huomionosoituksesta ja kiitos hienosta puheesta. Tämä on ainutlaatuista, saada syntymäpäiväonnittelut valtuuston kokouksessa Olen helpottunut. Nimittäin kyllähän nämä pyöreitten

25.4.2022

Kiitospuheeni aluevaltuuston kokouksessa 8.3.22, aluehallituksen pj:ksi valinnan jälkeen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt sekä muut kuulijat Kiitän lämpimästi luottamuksesta, koko hallituksen puheenjohtajiston puolesta. On upeaa saada olla mukana tässä

19.1.2022

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta on pidettävä huolta

Sosiaali- ja terveysalaa kurittaa työntekijäpula. Merkit ovat olleet ilmassa jo kauan ja syitä siihen on monia. Työntekijöiden jaksamiseen ja työssä