Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta on pidettävä huolta

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveysalaa kurittaa työntekijäpula. Merkit ovat olleet ilmassa jo kauan ja syitä siihen on monia. Työntekijöiden jaksamiseen ja työssä viihtymiseen on panostettava, jotta työvoiman saatavuus ja pysyvyys saadaan varmistettua. Työntekijöiden hyvinvointi on työnantajalle tärkeää, koska työuupumuksen seuraukset voivat olla mittavia. Hyvinvoiva työntekijä on innostunut ja työssään tehokas, mutta huonosti voiva ja stressaantunut työntekijä vaihtaa alaa tai pahimmassa tapauksessa joutuu jäämään sairauslomalle.

Keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen on monia. Oleellista on hyvä johtaminen. Työntekijöiden mahdollisuudet oman työn kehittämiseen lisäävät yksilön sitoutumista työhönsä.  Esihenkilöiden tulee luoda onnistumiseen mahdollistava ilmapiiri ja ympäristö. Valmentavan johtamisen keinoilla voidaan edistää työntekijän sisäistä motivaatiota itsensä kehittämiselle. Palkkausjärjestelmän kannustavuus lisää motivaatiota, tavoitteiden saavuttaminen on hyvin palkitsevaa.

Työntekijöillä on paljon erilaista osaamista. Tärkeää onkin varmistaa, että hyvinvointialueen työntekijät voivat keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Työnantajan ennakkoluulottomuus koota joukkoihinsa erilaisilla taustoilla tulevia tekijöitä tuottaa tulosta ja tässä yksilöllisten vahvuuksien huomioiminen on oleellista. Henkilöstön työnjakoa ja työnkiertoa voidaan käyttää keinoina osaamisen monipuolistamiseen, joka osaltaan lisää työtyytyväisyyttä.

Valtakunnallisesti tarvitaan erilaisia toimenpiteitä sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuuden parantamiseen. Koulutusta ja urapolkuja kehittämällä sekä lisäämällä terveydenhoitoalan koulutusmääriä voidaan päästä hyviin tuloksiin. Ammatillisen koulutuksen tulee vastata muuttuviin tilanteisiin ketterästi. Henkilöstön mahdollisuus riittävään lisä- ja täydennyskoulutukseen on tärkeää.

Suomeen on saatava lisää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja yksi keino tähän on koulutettujen työntekijöiden rekrytointi ulkomailta. Varmistetaan heille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen hallinta. Ollaan tarkkoja siitä että sosiaali-, terveys- ja pelastusalalle valikoituvat aina soveltuvimmat henkilöt.

Panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä takaisin sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Lisää julkaisuja

20.12.2022

Talousarviopuhe aluevaltuuston kokouksessa 20.12.22

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat aluevaltuutetut ja muut kuulijat Olemme historiallisen muutoksen ääressä ja tänään täällä hyväksymässä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäistä

10.10.2022

Juhlapuhe vanhustenviikon juhlassa Vantaalla 7.10.2022

Arvoisa juhlayleisö, ilo puhua teille täällä tänään. Ärade gäster, varmt välkomna Ikäihmisten asiat ovat olleet aina lähellä sydäntäni ja alun

3.10.2022

HUS-talousarvion leikkauslista jätettiin tänään uudelleen valmisteluun

HUS yhtymähallituksen ylimääräinen kokous oli tänään. Olen siellä puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna (meille omistajakuntien hyvinvointialueiden aluehall puheenjohtajille myönnettiin tämä oikeus). Käsittelimme