Mistä aluevaaleissa on kyse?

Julkaistu:

Kyse on suurimmasta kuntakenttää koskevasta rakenteellisesta muutoksesta yhteiskunnassamme sitten sotien. Esimerkiksi meillä Vantaalla sosiaali- ja terveyspalvelut eivät jatkossa ole enää Vantaan kaupungin järjestämiä ja tuottamia palveluja, eivätkä kuntavaaleissa valitut päättäjät enää edusta asukkaiden ääntä niitä koskevissa päätöksissä. Palvelut järjestää jatkossa Vantaan-Keravan -hyvinvointialue. Tulevissa vaaleissa valitaan päättäjät, jotka toimivat asukkaiden äänien edustajina perustettavissa aluevaltuustossa, -hallituksessa ja muissa toimielimissä.

Mitä se maksaa ja missä mennään

Pelkät soteuudistuksen muutoskulut tulevat maksamaan 250 milj. euroa ensi vuoden aikana. Hallitus valmistelee myös maakuntaveroa ja fakta on, että verot nousevat. Uudistus tuo tullessaan isoja haasteita kaupunkien, kuntien ja käynnistyvien hyvinvointialueen talouksiin. Verokertymä pienenee ja meillä Vantaalla puhutaan jopa 10 miljoonan leikkauksista niissä toiminnoissa jotka kaupungille jäävät. Toisin sanoen kaupungit ja kunnat häviävät ja hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta. Meillä Vantaan-Keravan hyvinvointialueella tilanne näyttää tosin siltä osin valoisammalta kuin monella muulla alueella.

Virkamiesvalmistelu on jo käynnissä eri puolella maata, väliaikainen toimielin vastaa hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Poliittinen seurantaryhmä on myös nimitetty, mutta päätäntävaltaa sillä ei ole.

Avoimia kysymyksiä

Olen huolissani tulevan hyvinvointialueen rakenteissa siitä miten demokratia tulee toteutumaan.  Saadaanko päätöksenteossa näkyviin palvelujen käyttäjien näkökulma? Onko päättäjillä mahdollisuuksia vaikuttaa vai onko tulossa valtio-ohjattu hallinto jossa valtuustot ovat kumileimasimen asemassa? Miten varmistetaan oikeudenmukainen kohtelu alueita ja yrittäjiä kohtaan? Mitä tapahtuu pienyrittäjien hankintasopimuksille? Miten voidaan saada aikaan asukkaita palveleva monituottajamalli, jotta hyvät ja oikea-aikaiset palvelut toteutuvat?

Yliopistosairaaloiden rooli ja henkilöstön asema

Entä erikoissairaanhoidon rooli, onko mietitty esim. HUS:n asemaa? Lakipaketissa ei ole huomioitu juuri lainkaan lääketieteellisen tutkimuksen tulevaisuutta. Miten varmistetaan yliopistosairaalan tehtävät ja rahoituksen taso, jotta maamme johtavan erikoissairaanhoidon tasosta ei tingitä? Miten voimme tukea henkilöstöä muutostilanteessa? Henkilöstö onkin nyt asetettava keskiöön ja varmistettava sen sitoutuminen ja luottamus tulevaan.

Kysymyksiä on paljon ilmassa ja vastauksia niihin ei vielä ole.

Suunta tulevaan

Tulossa on siis todella tärkeät vaalit. Meidän on saatava osaavia ja vahvoja päättäjiä varmistamaan hyvät ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tulevien päättäjien tehtävänä on rakentaa taloudellinen, tehokas ja toimiva järjestelmä. Hyvin tekemällä voidaan tarttua mahdollisuuksiin, tehdään tästä hyvä!

Lisää julkaisuja

10.6.2021

HUS-valtuuston kokous ja puheeni 10.6.2021

HUSin valtuustossa jätettiin 11.3.2021 aloite palkka- ja henkilöstöpoliittisen ohjelman laatimisesta, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä esityksiä palkkausjärjestelmien kehittämiseksi sekä osaamisen,

20.5.2021

Ajatuksiani mielenterveystyön kehittämisestä

Mielenterveyden ongelmat ovat eri tasoisia.  Vakavia psyykkisiä sairauksia on aina ollut ja tulee olemaan. Tämän ajan haaste on jo pitkään

20.5.2021

Liikunnan iloa ei saa viedä lapsilta ja nuorilta

80-luvun lapset muistavat varmasti, miten liikuntaharrastusten vetäjienohjaukselliset menetelmät poikkesivat nykyajan käytännöistä. Oli ihaniaohjaajia, sitä en sano, mutta oli myös niitä