HUS-valtuuston kokous ja puheeni 10.6.2021

Julkaistu:

HUSin valtuustossa jätettiin 11.3.2021 aloite palkka- ja henkilöstöpoliittisen ohjelman laatimisesta, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä esityksiä palkkausjärjestelmien kehittämiseksi sekä osaamisen, uralla etenemisen ja työssä jaksamisen parantamiseksi. Nykytilan kuvauksessa todetaan, että HUSissa on olemassa ohjelmia ja periaatepäätöksiä, jotka kattavat ainakin osin aloitteissa tarkoitettuun palkka- ja henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan sisältyviä kysymyksiä. Keskeisin näistä on hallituksen hyväksymät henkilöstöpoliittiset periaatteet. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Vastauksessa aloitteeseen todetaan, että viime kädessä aloitteessa viitattu kysymys palkkausjärjestelmien kehittämisestä on sidoksissa kulloinkin käytettävissä oleviin resursseihin.

Tämä aloite oli nyt käsittelyssä ja siihen saimme hallituksen vastauksen. Halusimme kokoomusryhmänä aloitevastaukseen lisättävän tekstin siitä, että talousvaikutukset on huolellisesti arvioitava. Tähän koko valtuusto tuli taakse.

Puheeni

Kiitos puheenjohtaja.

Aloite on erittäin tärkeä ja vakavasti otettava.  Henkilöstön hyvinvointiin on panostettava kaikilla mahdollisilla keinoilla ja palkkauksen ja henkilöstöetuuksien tarkistaminen ovat oleellinen keino osoittaa arvostusta henkilöstölle. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Henkilöstön tukitoimia on tehty, mutta selvästi ne eivät ole olleet riittäviä ja uusia keinoja täytyy löytyä, jotta työssä jaksaminen paranee sekä henkilöstön saatavuus helpottuu.

HUS:in vetovoimaa ja pitovoimaa työnantajana täytyy parantaa oleellisesti jatkossa. Hyviä toimenpiteitä on tuotu esiin aloitevastauksessa. Vaalien myötä olen käynyt erityisen paljon keskusteluja HUS:n hoitajien kanssa ja viesti on todella huolestuttava. Näiden keskustelujen myötä nostaisin prioriteetiksi johtamisen kehittämistä ja siihen liittyvää resursointia. Olen tähän liittyen huolissani myös esimiesten jaksamisesta, saavatko he tarpeeksi tukea työhönsä ja onko työmäärä kohtuullinen?

Lopuksi haluan kiittää henkilöstöä upeasta työstä ja joustamisesta, erityisesti pandemian aikana. Upeaa työtä, kiitos!

Lisää julkaisuja

25.4.2022

Kiitospuheeni 50-vuotispäiväni huomioimisesta kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.22

Lämmin kiitos huomionosoituksesta ja kiitos hienosta puheesta. Tämä on ainutlaatuista, saada syntymäpäiväonnittelut valtuuston kokouksessa Olen helpottunut. Nimittäin kyllähän nämä pyöreitten

25.4.2022

Kiitospuheeni aluevaltuuston kokouksessa 8.3.22, aluehallituksen pj:ksi valinnan jälkeen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt sekä muut kuulijat Kiitän lämpimästi luottamuksesta, koko hallituksen puheenjohtajiston puolesta. On upeaa saada olla mukana tässä

31.1.2022

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 liittyen valtuustokauden strategiaan

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Kiitos strategiatyöskentelystä koko työryhmälle ja erityiskiitos Sari Multalalle neuvottelujen johtamisesta haastavassa tilanteessa. Välillä