HUS-valtuuston kokous ja puheeni 10.6.2021

Julkaistu:

HUSin valtuustossa jätettiin 11.3.2021 aloite palkka- ja henkilöstöpoliittisen ohjelman laatimisesta, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä esityksiä palkkausjärjestelmien kehittämiseksi sekä osaamisen, uralla etenemisen ja työssä jaksamisen parantamiseksi. Nykytilan kuvauksessa todetaan, että HUSissa on olemassa ohjelmia ja periaatepäätöksiä, jotka kattavat ainakin osin aloitteissa tarkoitettuun palkka- ja henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan sisältyviä kysymyksiä. Keskeisin näistä on hallituksen hyväksymät henkilöstöpoliittiset periaatteet. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Vastauksessa aloitteeseen todetaan, että viime kädessä aloitteessa viitattu kysymys palkkausjärjestelmien kehittämisestä on sidoksissa kulloinkin käytettävissä oleviin resursseihin.

Tämä aloite oli nyt käsittelyssä ja siihen saimme hallituksen vastauksen. Halusimme kokoomusryhmänä aloitevastaukseen lisättävän tekstin siitä, että talousvaikutukset on huolellisesti arvioitava. Tähän koko valtuusto tuli taakse.

Puheeni

Kiitos puheenjohtaja.

Aloite on erittäin tärkeä ja vakavasti otettava.  Henkilöstön hyvinvointiin on panostettava kaikilla mahdollisilla keinoilla ja palkkauksen ja henkilöstöetuuksien tarkistaminen ovat oleellinen keino osoittaa arvostusta henkilöstölle. Myös HUSin strategiassa henkilöstön hyvinvointi on yksi strategisista päämääristä. Henkilöstön tukitoimia on tehty, mutta selvästi ne eivät ole olleet riittäviä ja uusia keinoja täytyy löytyä, jotta työssä jaksaminen paranee sekä henkilöstön saatavuus helpottuu.

HUS:in vetovoimaa ja pitovoimaa työnantajana täytyy parantaa oleellisesti jatkossa. Hyviä toimenpiteitä on tuotu esiin aloitevastauksessa. Vaalien myötä olen käynyt erityisen paljon keskusteluja HUS:n hoitajien kanssa ja viesti on todella huolestuttava. Näiden keskustelujen myötä nostaisin prioriteetiksi johtamisen kehittämistä ja siihen liittyvää resursointia. Olen tähän liittyen huolissani myös esimiesten jaksamisesta, saavatko he tarpeeksi tukea työhönsä ja onko työmäärä kohtuullinen?

Lopuksi haluan kiittää henkilöstöä upeasta työstä ja joustamisesta, erityisesti pandemian aikana. Upeaa työtä, kiitos!

Lisää julkaisuja

20.12.2022

Talousarviopuhe aluevaltuuston kokouksessa 20.12.22

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat aluevaltuutetut ja muut kuulijat Olemme historiallisen muutoksen ääressä ja tänään täällä hyväksymässä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäistä

10.10.2022

Juhlapuhe vanhustenviikon juhlassa Vantaalla 7.10.2022

Arvoisa juhlayleisö, ilo puhua teille täällä tänään. Ärade gäster, varmt välkomna Ikäihmisten asiat ovat olleet aina lähellä sydäntäni ja alun

3.10.2022

HUS-talousarvion leikkauslista jätettiin tänään uudelleen valmisteluun

HUS yhtymähallituksen ylimääräinen kokous oli tänään. Olen siellä puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna (meille omistajakuntien hyvinvointialueiden aluehall puheenjohtajille myönnettiin tämä oikeus). Käsittelimme