Ajatuksiani mielenterveystyön kehittämisestä

Julkaistu:

Mielenterveyden ongelmat ovat eri tasoisia.  Vakavia psyykkisiä sairauksia on aina ollut ja tulee olemaan. Tämän ajan haaste on jo pitkään ollut lisääntyvä psyykkinen oireilu kuten lievä ja keskivaikea masennus sekä ahdistus. Pandemia on yhä lisännyt tarvetta etenkin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Näiden eri potilasryhmien hoitoketjut tulisikin uudistaa ja luoda oma polkunsa lievemmin psyykkisesti oireileville. Joillekin riittäisi nopealla aikataululla saatu tuki, esim. 3-5 tapaamista psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, jotta pääsee eteenpäin haasteissaan. Tämä oikea-aikaisuus olisi tärkeää ja se että saa apua ennen tilanteiden eskaloitumista.

Vantaalle tarvitaan jatkossa riittävästi matalan kynnyksen palveluita, esim. psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita, riittävän nopean hoidontarpeen arvioinnin ja ratkaisukeskeisesti hyvän, käynnistyvän hoitosuhteen.  Tähän liittyisi tarpeen mukaan lääkärin vastaanotolle ohjaaminen tarvittaessa ja mahdollinen lääkehoito. Varsinainen pidempiaikainen psykoterapia alkaisi, kun tarve on arvioitu ja kokonaisuus kartoitettu.

Kelan korvattavaan terapiaan tulisi päästä paljon nykyistä nopeammin.

Tämä panostus matalan kynnyksen ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan on tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä lyhytterapiaosaajia pitää saada lisää. Kuitenkin pitää muistaa, että se ei ole riittävä hoito kaikille, vaan se tulisi siihen lisäksi kattamaan kasvavan tarpeen erilaisiin kriisitilanteisiin. Myös psykoterapiakoulutus on todella kallis ja sitäkin pitäisi uudelleen arvioida, millä tavalla saataisiin enemmän ammattilaisia. Tarvehan on iso.  

Haasteita on paljon ja keinovalikoiman täytyy olla iso että nämä asiat saataisiin kuntoon. Terapiatakuu-aloite on ollut eduskunnan käsittelyssä nyt jo jonkin aikaa. Helsinki teki jo päätöksen lähteä toteuttamaan tätä mallia syksystä lähtien. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007960910.html

Psykoterapian rahoituksen siirto Kelalta maakunnille?

Suunniteltu sote-uudistus kauhistuttaa ja uskon ja toivon ettei se toteudu. Tuo uudistus tuo lisää kustannuksia, byrokratiaa eikä millään tavalla ole suunniteltu asiakkaan näkökulmasta, ei paranna palveluja. Toteutuessaan uudistuksen myötä Kelan rahoitus kuntoutuspsykoterapian rahoittamiseksi siirrettäisiin maakunnille ja silloin pääsy psykoterapiaan vaikeutuisi ja heikkenisi verrattuna nykytilaan. Tämä olisi katastrofaalista! Psykoterapian saatavuus tulisi laskemaan ja näin ei saa käydä.

Lisää julkaisuja

25.4.2022

Kiitospuheeni 50-vuotispäiväni huomioimisesta kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.22

Lämmin kiitos huomionosoituksesta ja kiitos hienosta puheesta. Tämä on ainutlaatuista, saada syntymäpäiväonnittelut valtuuston kokouksessa Olen helpottunut. Nimittäin kyllähän nämä pyöreitten

25.4.2022

Kiitospuheeni aluevaltuuston kokouksessa 8.3.22, aluehallituksen pj:ksi valinnan jälkeen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt sekä muut kuulijat Kiitän lämpimästi luottamuksesta, koko hallituksen puheenjohtajiston puolesta. On upeaa saada olla mukana tässä

31.1.2022

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 liittyen valtuustokauden strategiaan

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Kiitos strategiatyöskentelystä koko työryhmälle ja erityiskiitos Sari Multalalle neuvottelujen johtamisesta haastavassa tilanteessa. Välillä