Laakson yhteissairaalahanke

Julkaistu:

Tänään 11.3.2021 oli HUS-valtuuston kokous. Käsiteltävänä oli tärkeitä asioita ja yksi niistä esityslistan kohta nro 7; Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle.

Ote esityslistasta jossa esitellään asian taustaa

”Laakson yhteissairaala on Helsinkiin Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteishank-keena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala.

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Hankkeessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle.

Hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti yhteissairaalaan on tarkoitus saada 922 sairaansijaa, joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kuntou-tuksen, 444 psykiatrian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi sairaa-laan on suunniteltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa.

Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaalatoiminnat kokonaan sekä puolet Suursuon sairaalan toiminnasta. Lisäksi se korvaa HUSin osalta Kellokosken/Ohkolan sairaalan, Psykiat-riakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueelta sekä Ulfåsassa toimivan sairaalahoidon.”

Jos haluatte tutustua kokouksen pöytäkirjaan se löytyy http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021427296 Sieltä voi tutustua myös muihin HUS:n päätöksenteon toimielimien pöytäkirjoihin.

Mielestäni hanke on tärkeä ja kannatettava. Hyvä että panostetaan terveydenhuoltoon ja investoidaan ajanmukaisiin tiloihin. Keskittäminen tuo myös synergiaa ja lukuisia etuja hoitoon.

Kokouksessa pitämäni puheenvuoro

(ei sanasta sanaan, poikkesin suunnitellusta ja komppasin mm. kokoomuksen valtuustoryhmämme pj:n Ari Oksasen edeltävää puheenvuoroa aiheesta)

Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Laakson yhteissairaalanhanke on pitkän suunnitelman tulos. Mittakaavaltaan valtava. Kun jo Siltasairaala on iso hanke, niin tämä on lähes kolme kertaa isompi investoinniltaan. Onkin ensiarvoisen tärkeää pitää tarkka huoli kustannusten pysymisestä sovitussa budjetissa, niin kuin aiemminkin on toimittu. Toivon Hussilta jämäkkää roolia kustannusten seurannassa.

Hanke on tärkeä, on hyvä että toimintoja kehitetään ja yhdistetään. Tämä tuo monialaiselle yhteistyölle alustan kunhan muistetaan että potilas nostetaan keskiöön. Erityisen iloinen olen psykiatrisen hoidon kehittämisestä mitä tämä tuo tullessaan. Iloinen olen myös toimintojen yhdistämisestä HUSsin ja Helsingin kaupungin välillä siten että psykiatrian toimiala toimii Laakson yhteissairaalassa yhden johdon alaisuudessa.

Tästä etuna voidaan nähdä asiakkaiden ja potilaiden kannalta hoidon yhtenäistyminen ja mahdollisuudet resurssien parempaan jakamiseen. Kuten saamassamme selvityksessä hussin eri toimintojen järjestämisen tarkoituksenmukaisuudesta todetaan, tässäkin täytyy ihan samalla tavalla kiinnittää käytäntöjen yhtenäisyyteen.

Edelleen, on tärkeää kiinnittää huomio lähi- ja keskijohdon toimivuuteen. Nämä vaikuttavat oleellisesti hoitotyön laatuun työn organisoinnin kautta käytäntöjen selkeyteen ja edelleen työhyvinvointiin uudessa organisaatiossa. Aina kun on kyse fuusiosta, josta tässä kahden organisaatiokulttuurin yhdistymisessä on kyse, on tärkeää panostaa huolella näihin seikkoihin.

Lopuksi, Vantaan näkökulmasta ja Vantaan edustajana haluan muistuttaa kaikkia teitä Peijaksen kampuksen kehittämisestä.  Sitä on tärkeää jatkossakin profiloida ja uudistaa. Tämä Laakson sairaalahanke on iso investointi ja vie paljon resursseja ja energiaa kaikilta.

Toivon että Peijaksen kampuksen kehittäminen etenee tavoitteellisesti jatkossakin.

Lisää julkaisuja

19.1.2022

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta on pidettävä huolta

Sosiaali- ja terveysalaa kurittaa työntekijäpula. Merkit ovat olleet ilmassa jo kauan ja syitä siihen on monia. Työntekijöiden jaksamiseen ja työssä

1.1.2022

Alueuudistuksen monet kasvot

Alueuudistus vaikuttaa koko sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastustoimeen, kun nämä toiminnot siirtyvät kaupungeilta Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle. Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt toimivat jatkossa

19.12.2021

Aika on katoavaista

Ihmisten pitäisi herätä aiemmin siihen että aika on katoavaista. Yhtäkkiä vuodet vierivät ja läheinen on hoivakodissa. Siinä vaiheessa jos iskee