Työllisyyden kuntakokeilu alkaa Vantaalla 1.3.2021

Julkaistu:

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan ja työvoimapolitiikkaan tulee iso muutos maaliskuun alussa. Silloin käynnistetään kuntakokeilu, jossa myös Vantaa on mukana. Kokeilussa osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Vantaan väestönkasvu on maan toiseksi suurinta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 aikana asukkaita oli tullut lisää 3 460. Väestönkasvusta 47 prosenttia tuli maahanmuutosta. Koronaepidemia on osunut Vantaan elinkeinorakenteeseen erityisen rankasti ja työttömyysaste oli vuoden 2020 lopussa 15,3 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on myös korkealla tasolla.

Nyt on otettava kaikki keinot käyttöön, jotta saadaan Vantaan verokertymää kasvatettua työllisyyttä kasvattamalla. Työ tuo hyvinvointia, elinvoimaa ja mahdollisuuksia tuottaa palveluja kasvavalle väestölle. Tämän kokeilun myötä Vantaalla on nyt mahdollisuus kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin.

Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kokeilu tarjoaa loistavan mahdollisuuden pilotoida hyviä käytänteitä ja nähdäkseni tässä olisi oiva tilaisuus myös integroida eri toimialojen palveluita yhteen. Usein olen kuullut tarpeen ja toiveen, että päätöksiä pitäisi tehdä yhteistyössä poikkihallinnollisesti eikä siiloissa.

Työllisyyden kuntakokeilussa yksi tapa lähteä liikkeelle olisi se, että tehtäisiin jokaiselle työnhakijalle oma suunnitelma, jossa kartoitetaan yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Toimin vuosia palvelutalon esimiehenä Vantaan kaupungilla ja meillä vanhusten palveluissa oli tiivis yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa. Yksi käytänne oli kuntouttava työtoiminta, jossa vaikeasti työllistyvät aloittivat meillä työkokeilun ja pääsivät sillä tavalla kiinni työelämään, omassa tahdissa vointinsa mukaan. Tämän käytännön suon jatkuvan, koska näin sen hyväksi keinoksi päästä arkeen kiinni. Asiakkailla oli oma työvalmentaja ja yhteydenpito oli tiivistä, myös esimiehen asemasta nähtynä.

Uudessa alkavassa kuntakokeilussa tätä kuntouttavan työtoiminnan käytännettä tavallaan laajennetaan koskemaan suurempaa osaa TE-palvelujen asiakkaita. Näen tässä myös entistä paremmat mahdollisuudet tukea työnhakijoiden osallisuutta ja toimijuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Oman elämän hallinnan kokemus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin on tärkeää meille kaikille.

Lisää julkaisuja

19.1.2022

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta on pidettävä huolta

Sosiaali- ja terveysalaa kurittaa työntekijäpula. Merkit ovat olleet ilmassa jo kauan ja syitä siihen on monia. Työntekijöiden jaksamiseen ja työssä

1.1.2022

Alueuudistuksen monet kasvot

Alueuudistus vaikuttaa koko sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastustoimeen, kun nämä toiminnot siirtyvät kaupungeilta Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle. Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt toimivat jatkossa

19.12.2021

Aika on katoavaista

Ihmisten pitäisi herätä aiemmin siihen että aika on katoavaista. Yhtäkkiä vuodet vierivät ja läheinen on hoivakodissa. Siinä vaiheessa jos iskee