Työllisyyden kuntakokeilu alkaa Vantaalla 1.3.2021

Julkaistu:

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan ja työvoimapolitiikkaan tulee iso muutos maaliskuun alussa. Silloin käynnistetään kuntakokeilu, jossa myös Vantaa on mukana. Kokeilussa osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Vantaan väestönkasvu on maan toiseksi suurinta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 aikana asukkaita oli tullut lisää 3 460. Väestönkasvusta 47 prosenttia tuli maahanmuutosta. Koronaepidemia on osunut Vantaan elinkeinorakenteeseen erityisen rankasti ja työttömyysaste oli vuoden 2020 lopussa 15,3 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on myös korkealla tasolla.

Nyt on otettava kaikki keinot käyttöön, jotta saadaan Vantaan verokertymää kasvatettua työllisyyttä kasvattamalla. Työ tuo hyvinvointia, elinvoimaa ja mahdollisuuksia tuottaa palveluja kasvavalle väestölle. Tämän kokeilun myötä Vantaalla on nyt mahdollisuus kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin.

Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kokeilu tarjoaa loistavan mahdollisuuden pilotoida hyviä käytänteitä ja nähdäkseni tässä olisi oiva tilaisuus myös integroida eri toimialojen palveluita yhteen. Usein olen kuullut tarpeen ja toiveen, että päätöksiä pitäisi tehdä yhteistyössä poikkihallinnollisesti eikä siiloissa.

Työllisyyden kuntakokeilussa yksi tapa lähteä liikkeelle olisi se, että tehtäisiin jokaiselle työnhakijalle oma suunnitelma, jossa kartoitetaan yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Toimin vuosia palvelutalon esimiehenä Vantaan kaupungilla ja meillä vanhusten palveluissa oli tiivis yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa. Yksi käytänne oli kuntouttava työtoiminta, jossa vaikeasti työllistyvät aloittivat meillä työkokeilun ja pääsivät sillä tavalla kiinni työelämään, omassa tahdissa vointinsa mukaan. Tämän käytännön suon jatkuvan, koska näin sen hyväksi keinoksi päästä arkeen kiinni. Asiakkailla oli oma työvalmentaja ja yhteydenpito oli tiivistä, myös esimiehen asemasta nähtynä.

Uudessa alkavassa kuntakokeilussa tätä kuntouttavan työtoiminnan käytännettä tavallaan laajennetaan koskemaan suurempaa osaa TE-palvelujen asiakkaita. Näen tässä myös entistä paremmat mahdollisuudet tukea työnhakijoiden osallisuutta ja toimijuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Oman elämän hallinnan kokemus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin on tärkeää meille kaikille.

Lisää julkaisuja

10.6.2021

HUS-valtuuston kokous ja puheeni 10.6.2021

HUSin valtuustossa jätettiin 11.3.2021 aloite palkka- ja henkilöstöpoliittisen ohjelman laatimisesta, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä esityksiä palkkausjärjestelmien kehittämiseksi sekä osaamisen,

20.5.2021

Ajatuksiani mielenterveystyön kehittämisestä

Mielenterveyden ongelmat ovat eri tasoisia.  Vakavia psyykkisiä sairauksia on aina ollut ja tulee olemaan. Tämän ajan haaste on jo pitkään

20.5.2021

Liikunnan iloa ei saa viedä lapsilta ja nuorilta

80-luvun lapset muistavat varmasti, miten liikuntaharrastusten vetäjienohjaukselliset menetelmät poikkesivat nykyajan käytännöistä. Oli ihaniaohjaajia, sitä en sano, mutta oli myös niitä